×
ورود به ترنگ
حلواشکری

مواد تشکیل دهنده‌ی حلواارده ۵۰ گرمی (حلوا شکری‌) در واقع همان مواد سازنده حلواارده می‌باشد با این تفاوت که در حلواشکری ترکیب مجاز خوراکی به کار می‌رود که مانع از پس زدن روغن شده و بافتی یکنواخت و سفت به آن می‌دهد