لطفاً چند لحظه صبر نمایید ...

شرکت طعم ماندگار ترنگ به عنوان واحد برتر سال 97در صنایع غذایی معرفی شد.

 به مناسبت همایش روز جهانی غذا  شرکت طعم ماندگار ترنگ اردکان به عنوان واحد برتر سال 97 در صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی انتخاب شد.